Prehistoria

Opis gatunków ludzkich: Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis. Charakterystyka środowiska i trybu życia.

Opis koczowniczego trybu życia praludzi, sposobów zdobywania żywności oraz gdzie szukali schronienia. Materiał zawiera ilustracje ukazujące polowania oraz polecenia do ilustracji.

Zasób składa się z krótkiego opisu wytwarzania i wykorzystania narzędzi przez praludzi oraz ćwiczenia interaktywnego. Materiał możliwy do wykorzystania w nauczaniu historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Opis sposobów rozpalania ognia i jego wykorzystania przez praludzi. Ilustracja ukazuje jeden ze sposobów rozpalania ognia. Możliwość wykorzystania w nauczaniu historii w szkole podstawowej.

Zasób składa się z krótkiego tekstu na temat pojawienia się człowieka na Ziemi i jej zasiedlania. Do tekstu dołączona jest mapa i chronologia wędrówek oraz grafika przedstawiająca ewolucję postaci człowieka. Możliwość wykorzystania w nauczaniu historii w szkole podstawowej.

Materiał zawiera opis i lustracje dotyczące zagadnień: człowiek z Cro‑Magnon, Lascaux, Altamira, Wenus z Willendorfu. Wykracza poza zakres podstawy szkoły podstawowej.

Materiał opisuje teorię ewolucji i podaje jej autora.

Opis klimatu, zasięgu zlodowaceń oraz środowiska w tym okresie. Mapa z zasięgiem zlodowaceń oraz migracjami praludzi. Materiał możliwy do wykorzystania w nauczaniu historii w szkole podstawowej oraz pomocniczo w nauczaniu geografii w szkole podstawowej.

Zasób składa się z opisu zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla człowieka oraz taśmy chronologicznej.

Zapoznanie ze skutkami rewolucji neolitycznej: wytop metali, wymiana dóbr.

Mapa z zasięgiem rozwoju rolnictwa w ujęciu chronologicznym. Przykład rekonstrukcji neolitycznego domu.

Człowiek z Ötzi – opis odkrycia, uzyskanych informacji i rekonstrukcja wyglądu człowieka sprzed ok. 5 tysięcy lat.

Ćwiczenie interaktywne informujące o życiu w osadzie neolitycznej Çatal Hüyük.

Megality w Stonehenge (czyt. stołnhendż), Wielka Brytania – opis i fotografia.

Polecenia dla ucznia podsumowujące zakres tematyczny: prehistoria.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida