Prezentacja - zagadki logiczne

Utrwalenie wiadomości z logiki i zainteresowanie uczniów tą dziedziną matematyki. Uczniowie rozwiązują zadania-zagadki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.