Próba siły mięśni brzucha i dolnego odcinka kręgosłupa według Indeksu Sprawności Fizycznej K. Zuchory