Próba siły mięśni brzucha oraz próba gibkości na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej

Zestaw materiałów do lekcji WF na podstawie których uczeń pozna sposób badania siły mięśni brzucha oraz gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.