Próba siły mięśni brzucha oraz próba gibkości na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida