Problem bezrobocia w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Podstawy przedsiębiorczości
Biznes i zarządzanie
Udostępnij

Zajęcia w formie scenek, symulacji i pogadanki, służące zapoznaniu słuchaczy z definicją, metodami zwalczania i przyczynami bezrobocia

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.