Problem bezrobocia w Polsce

Szkoła ponadpodstawowa
Podstawy przedsiębiorczości
Udostępnij

Zajęcia w formie scenek, symulacji i pogadanki, służące zapoznaniu słuchaczy z definicją, metodami zwalczania i przyczynami bezrobocia

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida