Produkty wulkanizmu

Schemat przedstawia produkty, które podczas erupcji wulkanu wydobywają się z jego krateru. Materiał warto wykorzystać przy omawianiu procesu wulkanizmu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida