Program nauczania chemii – zakres podstawowy dla III etapu edukacji