Program nauczania chemii dla szkół ponadpodstawowych (LO/Technikum) poziom podstawowy