PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadpodstawowa (LO /technikum), poziom rozszerzony