Program nauczania filozofii zakres rozszerzony dla szkoły ponadpodstawowej (LO, Technikum)