Program nauczania fizyki w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum Zakres podstawowy