Program nauczania informatyki dla szkoły ponadpodstawowej (LO, Technikum). Poziom podstawowy

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida