Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego - liceum ogólnokształcącego/technikum jako kontynuacja nauki pierwszego języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym (wariant podstawy programowej III.1.P)