Program nauczania języka angielskiego jako języka obcego drugiego kontynuowanego w 4‑letnim liceum lub 5‑letnim technikum