Program nauczania języka angielskiego

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Program nauczania języka angielskiego dla wakacyjnego kursu językowego na czwarty etap edukacyjny dla klasy III, maturalnej przeznaczony do zrealizowania w ciągu 40 godzin lekcyjnych, w trakcie dwutygodniowego kursu (np. 4 godziny lekcyjne dziennie, 5 razy w tygodniu) przy założeniu, że uczniowie rozpoczynający naukę są na poziomie niższym średnio zaawansowanym (pre-intermediate).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida