Program nauczania języka francuskiego jako drugiego rozpoczynającego się w liceum ogólnokształcącym lub technikum