Program nauczania języka francuskiego na III etapie edukacyjnym w szkole branżowej I stopnia