Program nauczania języka francuskiego, w sekcjach dwujęzycznych - LO

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Program nauczania języka francuskiego, w sekcjach dwujęzycznych zawiera:

  • założenia organizacyjno-programowe,
  • cele i warunki realizacji programu,
  • treści nauczania,
  • informacje o realizacji programu,
  • informacje o kontroli i ocenach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida