Program nauczania języka polskiego w zakresie podstawowym dla szkoły ponadpodstawowej