Projektowanie baz danych w systemie Access

Karta podsumowująca i sprawdzająca wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia na lekcji Projektowanie baz danych w systemie Access.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida