Strona główna Prometeusz – ludzki bóg
Powrót

Prometeusz – ludzki bóg

Materiał składa się z sekcji: „Mity o Prometeuszu”, „Dobry Prometeusz!”, „Ludzie podobni do bogów”, „Jak oceniać Prometeusza?”, „Demitologizacja bohatera”, „Strażnik zwyczajnego życia”, „Zwycięstwo czy przegrana?”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 26 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

Zasób zawiera: obraz Theodoora Romboutsa Prometeusz, ogólne informacje o mitologicznych bohaterach oraz polecenie przypomnienia informacji o podziale mitów ze względu na tematykę.

Zasób zawiera: fragmenty mitu o Prometeuszu (z: Mitologia Greków i Rzymian Zygmunta Kubiaka, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian Jana Parandowskiego); obraz Dante Gabriela Rossetti Pandora; polecenie związane z interpretacją obrazu; trzy ćwiczenia interaktywne dotyczące rozumienia załączonych tekstów; 

Zasób zawiera: fragment Mitologii Jana Parandowskiego dotyczący Prometeusza; obraz Horace Verneta Polski Prometeusz; fragmentu eseju Michała Głowińskiego Ten śmieszny Prometeusz; obraz Luca Giordano Prometeusz; fragmentu tekstu Franza Kafki o Prometeuszu; fragmentu dziennika Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego dotyczący Prometeusza; zdjęcie rzeźby Prometeusza w Soczi; czternaście poleceń otwartych (związanych z zamieszczonymi tekstami kultury) dotyczących różnych interpretacji mitu o Prometeuszu oraz sprawdzających rozumienie tekstów.

Zasób zawiera: fragment dramatu Jerzego Andrzejewskiego Prometeusz oraz polecenie napisania wypracowania na temat: „Różne motywacje Prometeusza”.

Zasób zawiera: fragment eseju Michała Głowińskiego Ten śmieszny Prometeusz wraz z poleceniem napisania notatki syntetyzującej.

Zasób zawiera: wiersz Leopolda Staffa Prometeusz i pytanie otwarte dotyczące wyjaśnienia, na czym polega odejście poety od tradycyjnego postrzegania postaci Prometeusza.

Zasób zawiera: fragment wiersza Pisane w hotelu Wisławy Szymborskiej oraz pytanie otwarte („Czy mit grecki sugerował możliwość takiego przedstawienia Prometeusza?” z uzasadnieniem odpowiedzi).

Zasób zawiera: temat do przemyślenia przez ucznia („Czy bunt wobec tyranii jest usprawiedliwiony nawet wtedy, gdy przynosi nieszczęścia niewinnym ofiarom? Czy fizyczna klęska musi oznaczać ostateczną przegraną?”) i utwór Zbigniewa Herberta (Prometeusz) jako teksty pomocnicze.

Zasób zawiera: ćwiczenie interaktywne typu słowa‑klucze oraz dwa polecenia otwarte: napisanie przemówienia dla Zeusa oraz zredagowanie wywiadu z Prometeuszem.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 47.
  • Źródło: Franz Kafka, Prometeusz, [w:] tegoż, Nowele i miniatury, Warszawa 1974, s. 370.
  • Źródło: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 75–76.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Prometeusz, [w:] tegoż, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 86.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Stary Prometeusz, [w:] tegoż, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 87.
  • Źródło: Michał Głowiński, Ten śmieszny Prometeusz, [w:] tegoż, Mity przebrane, Kraków 1990, s. 85–87.
  • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą (1973–1979), Paryż 1980, s. 164.
  • Źródło: Jerzy Andrzejewski, Prometeusz, Warszawa 1973, s. 36–37.
  • Źródło: Leopold Staff, Prometeusz, [w:] tegoż, Dziewięć Muz, Warszawa 1958, s. 49.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Pisane w hotelu, [w:] tejże, Sto pociech. Wiersze, Warszawa 1967, s. 37–38.