Przeciw nicości: czyn i poryw ku innemu światu

Starter: 

  • obraz: „Bagno. Polesie", Iwan Szyszkin; rozważania o niewystarczalności fizycznego bytowania człowieka i zwrotowi ku metafizyce; zmagania z nicością w poezji Leśmiana; polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: „A ty z tej próżni czemu drwisz...?”

  • Bolesław Leśmian „Dziewczyna"; zestaw ćwiczeń otwartych związanych z interpretacją ballady (w tym polecenie napisania całościowej interpretacji utworu); dwa ćwiczenia interaktywne;

Rozdział: Zmącony spokój

  •  Bolesław Leśmian „Dusiołek";  obraz: „Południe" Vincent van Gogh; definicja: teodycea; dwie wskazówki interpretacyjne; zestaw ćwiczeń  związanych z interpretacją utworu;

Rozdział: Wypowiadanie świata

  • Michał Paweł Markowski „Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy"; ćwiczenie interaktywne i trzy ćwiczenia otwarte dotyczące tekstu i twórczości Leśmiana; 

Rozdział: Mieszkańcy światów Leśmiana

  • galeria obrazów: „Rusałki" Witold Pruszkowski; „Sadko" Ilya Repin;

Rozdział: Zadaniowo

  • ćwiczenie otwarte - napisanie rozprawki na temat: „Bolesław Leśmian jako poeta filozoficzny”; ćwiczenie interaktywne słowa klucze

Bibliografia:

  • Źródło: Bolesław Leśmian, Dusiołek, [w:] tegoż, Poezje wybrane, s. 68–70.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Dziewczyna, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 150–152.
  • Źródło: Michał Paweł Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007, s. 99–100.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida