Przeciw nicości: miłość i zmysły

Starter:

  • fotografia współczesna: maliny; współistnienie miłości i  śmierci; erotyzm w poezji Leśmiana; polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia;

Rozdział: Przed ciekawych wzrokiem...

  • nagranie audio: Bolesław Leśmian, W malinowym chruśniaku, czyta Karolina Porcari; Bolesław Leśmian „W malinowym chruśniaku”; dwa ćwiczenia interaktywne; pięć ćwiczeń otwartych związanych z  interpretacją wiersza;

Rozdział: W pewną noc lipcową

  • fotografia współczesna: pszczoły; Bolesław Leśmian „Pszczoły”; ćwiczenie interaktywne i zestaw ćwiczeń otwartych odnoszących się do wiersza;

Rozdział: Metafizyka codzienności Leśmiana

  • dwa ćwiczenia otwarte odnoszące się do audycji radiowej link;

Rozdział: W ogrodzie rozkoszy

  • obraz: Ogród rozkoszy ziemskich. Hieronim Bosch; trzy ćwiczenia otwarte związane z obrazem;

Rozdział: Zadaniowo

  • dwa ćwiczenia otwarte ( w tym: polecenie napisania eseju na temat: „Doświadczenie zmysłowe – potęgowanie istnienia czy ucieczka od nicości?” oraz rozprawki: „Różne oblicza miłości w literaturze”. Odwołaj się do wiersza W malinowym chruśniaku oraz innych tekstów literackich. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Bolesław Leśmian, Pszczoły, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 160–161.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, W malinowym chruśniaku, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 88.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida