Przedsiębiorstwo - zasady działania

Materiał składa się z sekcji: „Firma – przedsiębiorstwo ‒ spółka. Czy są jakieś różnice?”, „Rodzaje i typy przedsiębiorstw”, „Jednoosobowa działalność gospodarcza”, „Rodzaje spółek”, „Spółki prawa cywilnego”, „Jeśli chcesz wiedzieć więcej”, „Spółki prawa handlowego”, „Jeśli chcesz wiedzieć więcej”, „Prawa i obowiązki pracownika”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 12 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 4 ćwiczenia;

- tabelę, w której przedstawiono stopę bezrobocia wśród młodych, w krajach Unii Europejskiej, w latach 2012‑2014 wraz definicją stopy bezrobocia i ćwiczeniem do wykonania na podstawie tabeli;

- ilustrację zatytułowaną biznes na świecie, która przedstawia kontynenty Ziemi, połączone liniami;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z podmiotami ekonomicznymi, rynkiem, przedsiębiorczością i konkurencją oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z przedsiębiorstwami, prawami i obowiązkami pracowników;

- opis różnic między firmą, przedsiębiorstwem i spółką;

- definicję osobowości prawnej;

- schemat, na którym przedstawiono różne formy działalności gospodarczej;

- opis rodzajów i typów przedsiębiorstw;

- ilustrację, na której przedstawiono budynek przedsiębiorstwa, pracowników, bilans firmy i roczny obrót;

- opis jednoosobowej działalności gospodarczej;

- ilustrację, symbolizującą samozatrudnienie, na której przedstawiono człowieka stojącego obok elementu graficznego;

-schemat, na którym przedstawiono rodzaje spółek;

- opis spółki prawa cywilnego;

- opis spółek prawa handlowego;

- opis spółki akcyjnej;

- schemat, który przedstawia zarządzanie spółką akcyjną;

- opis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

- schemat, na którym przedstawiono zasady funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

- opis spółek osobowych (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo‑akcyjne);

- schemat, na którym przedstawiono zasady funkcjonowania spółki jawnej;

- schemat, na którym przedstawiono zasady funkcjonowania spółki partnerskiej;

- schemat, na którym przedstawiono zasady funkcjonowania spółki komandytowej;

- schemat, na którym przedstawiono zasady funkcjonowania spółki komandytowo‑akcyjnej;

- ilustrację, na której przedstawiono rejestrator czasu pracy;

- opis praw i obowiązków pracownika;

- definicję pracownika i pracującego;

- podsumowanie materiału na temat przedsiębiorstw wraz z zalecaną literaturą, linkami i trzema ćwiczeniami.

Bibliografia:

  • Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_702263/default/table?lang=en [dostęp 26.08.2022 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida