Przedszkolaki gotują smakołyki - pakiet edukacyjny (5-latki)

Pakiet edukacyjny - 5 obszar podstawy programowej: Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Blok tematyczny: Dbam o swoje zdrowie

Scenariusz zajęć z dziećmi 5-letnimi; podczas zajęć dziecko klasyfikuje przedmioty i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, a to jest inne. Wypowiada się na temat cech charakterystycznych warzyw. Uczestniczy w przygotowaniu fantazyjnych kanapek.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.