Strona główna Przegląd wybranych doktryn politycznych
Powrót

Przegląd wybranych doktryn politycznych

Prezentacja podaje definicje, dokonuje podziału doktryn, wymienia główne doktryny polityczne i prawne oraz dokonuje ich charakterystyki, zwraca uwagę na przedstawicieli poszczególnych doktryn oraz partie polityczne realizujące ich program.Prezentacja może stanowić treść zadania domowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.