Przeklęte problemy

Starter: 

 • obraz: Jakub Schikaneder, Morderstwo w kamienicy; „Zbrodnia i kara” - wprowadzenie do lektury: polecenie przeczytania powieści; polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Fiodor Dostojewski

 • obraz: Wasilij Grigoriewicz Pierow, Portret Fiodora Dostojewskiego; Biogram Dostojewskiego; 

Rozdział: O zbrodni

 • obraz: Jakub Schikaneder, Morderstwo w kamienicy; pięć ćwiczeń otwartych, jedno ćwiczenie interaktywne (dotyczące zbrodni, detektywów i „Zbrodni i kary”), jedno polecenie (zredagowanie notatki); 

Rozdział: Rodion Raskolnikow

 • obraz: Michaił Petrovich Klodt, Raskolnikow i Marmieładow; Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” (fragment rozmowy Raskolnikowa z Porfirym o treści artykułu); cztery ćwiczenia otwartych,  jedno ćwiczenie interaktywne związane z postacią Raskolnikowa, dwa polecenia (przedstawienie postaci Rodiona, wchodząc w różne role, zredagowanie notatki); 

Rozdział: Psychologia zbrodni

 • Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” (stan Raskolnikowa po zbrodni); pięć ćwiczeń otwartych i jedno ćwiczenia interaktywne związane ze  stylem, z narracją,  kompozycją, bohaterami powieści; 

Rozdział: Relatywizm moralny

 • wyjaśnienie, czym jest relatywizm moralny; dwa ćwiczenia otwarte;  wyjaśnienie, na czym polega moralna niejednoznaczność bohaterów  powieści Dostojewskiego; 

Rozdział: Petersburg

 • obraz: Monaster Smolny w Petersburgu, 1841, kolorowana litografia; ćwiczenie otwarte (porównanie litografii z obrazem miasta w powieści Dostojewskiego); 

Rozdział: Sen

 • ćwiczenie otwarte związane z interpretacją snu;

Rozdział: Zadaniowo

 • cztery polecenia, w tym jedno związane ze zredagowaniem notatki syntet; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, Wrocław 1987, s. 68–73.
 • Źródło: Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, Wrocław 1987, s. 303–307.
 • Źródło: Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, Wrocław 1987, s. 138–206.