Przełom antypozytywistyczny i główne kierunki w liryce Młodej Polski

Zarysowanie przełomu antypozytywistycznego jako poszukiwania nowych środków wyrazu. Przedstawienie głównych kierunków w liryce Młodej Polski.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.