Przemiany na obszarach wiejskich

Materiał składa się z sekcji: „1. Przemiany wsi w krajach rozwiniętych”, „2. Przemiany wsi w krajach rozwijających się”, „Podsumowanie”, „Słownik”, „Ćwiczenia”.

Materiał zawiera 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 3 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: „subwencje (rolnicze)”, „urbanizacja wsi”.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida