Przemiany substancji

W materiale omówiono zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne, przedstawiono szereg przykładów odwracalnych i nieodwracalnych przemian występujących w życiu codziennym. W starterze zamieszczono ilustrację gotującej się potrawy zwracając uwagę,           że wiele przemian substancji dokonuje się w kuchni. Podano wykaz treści, które uczeń powinien znać przystępując do analizy zagadnienia oraz cele nauczania zapisane w języku ucznia - kryteria sukcesu.

W części zatytułowanej Przemiany fizyczne - wyjaśniono pojęcie z podaniem szeregu przykładów, które zaprezentowano w filmie pt. Zjawiska fizyczne w naszym otoczeniu. Na ilustracji składającej się z trzech fotografii, przedstawiono mosiądz jako przykład mieszaniny jednorodnej.

W części materiału zatytułowanej Przemiany chemiczne, wyjaśniono istotę zjawiska i przytoczono przykłady takich przemian na ilustracjach. Zamieszczono również dwie instrukcje do przeprowadzenia następujących doświadczeń: Porównanie przemiany fizycznej i chemicznej kartki papieru oraz Zbadanie, czy dodanie jednej substancji do drugiej zawsze jest przemianą fizyczną. Pod każdą instrukcją znajduje się wniosek z przeprowadzonego badania.

Materiał wzbogacono filmem pt. Przemiany zachodzące w naszej kuchni, gdzie na przykładach wyjaśniono różnicę między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną oraz procesem odwracalnym i nieodwracalnym.

Po podsumowaniu treści zamieszczono słowniczek , w którym zdefiniowano pojęcia: proces odwracalny, proces nieodwracalny, przemiana chemiczna, przemiana fizyczna.

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida