Przemoc rówieśnicza - scenariusz zajęć profilaktycznych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Informatyka
Wychowanie do życia w rodzinie
Udostępnij

Podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i w cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.