Przestępczość komputerowa

Tekst: Anita Rozik

Opracowanie i multimedia: GroMar.eu sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 2016 r. II AKa 111/16 Przełamanie zabezpieczenia informacji jako podstawa odpowiedzialności za czyn z art. 267 § 1 k.k. Odebranie sygnału radiowego a znamiona typu czynu z art. 267 § 3 k.k., dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 8.12.2020 r.].
  • Źródło: Jerzy Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, 2015, s. 126.
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 8.12.2020 r.].
  • Źródło: oprac. własne.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida