Przygotowanie biznesplanu

Szkoła ponadpodstawowa
Podstawy przedsiębiorczości
Udostępnij

Uczniowie poznają zasady sporządzania biznesplanu w teorii i w praktyce. Przygotują własny biznesplan dla zakładanej przez siebie firmy. Zajęcia w formie metody projektu i studium przypadku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida