Przygotowanie do omawiania lektury „Faraon” B. Prusa

Scenariusz lekcji z języka polskiego. Uczniowie w grupach opracowują następujące tematy:

  • położenie geograficzne Egiptu,
  • rola Nilu,
  • stan państwa egipskiego za panowania XX dynastii faraonów,
  • rola faraona i kapłanów w starożytnym Egipcie,
  • kiedy żył Bolesław Prus,
  • jakie są jego najwybitniejsze dzieła,
  • kto i kiedy dokonał ekranizacji "Faraona",
  • jacy znani aktorzy wystąpili w głównych rolach.

Uczniowie mają do dyspozycji materiały pomocnicze. W fazie końcowej lekcji wypowiadają się na temat, w jaki sposób dobierali materiały, co im sprawiało najwięcej trudności w ich wyborze i opracowywaniu przydzieloneho im tematu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.