Przygotowanie do pracy metodą projektu – formułowanie celów, techniki badawcze, prezentacja wyników

Szkoła podstawowa
Wychowanie fizyczne
Udostępnij

Zestaw materiałów do warsztatu podczas którego uczeń pozna pojęcie celu, wybrane techniki badawcze (wywiad, obserwacja) oraz będzie wiedział jak należy konstruować prezentację. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida