Przymioty złączone z rozumem i wolą Boga

Schemat wyjaśniający przymioty Boga. Pokazuje przymioty związane rozumem i wolą Boga.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida