Przyroda tundry

Materiał składa się z sekcji: "1. Rośliny tundry", "2. Zwierzęta tundry", "Podsumowanie", "Słownik", "Zadania". W materiale omówiono przystosowania roślin tundry do trudnych warunków klimatycznych oraz wyjaśniono przyczyny wędrówek zwierząt zamieszkujących ten obszar.

Materiał zawiera 12 ilustracji przedstawiających wybrane gatunki roślin i zwierząt tundry. Zawarto też 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru oraz typu prawda - fałsz.

Aktualizacja tekstu: Monika Kędzierska
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida