Przyroda wokół biegunów

Materiał składa się z sekcji: "1. Życie na lądzie w strefach okołobiegunowych", "2. Życie w zimnych wodach morskich", "Podsumowanie", "Zadania". W materiale opisano środowisko przyrodnicze strefy polarnej Arktyki i Antarktydy.

Materiał zawiera 7 ilustracji przedstawiających zwierzęta lądowe i morskie charakterystyczne dla obszarów polarnych oraz 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania typu prawda - fałsz.

Aktualizacja tekstu: Donata Sikorska
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida