Psie życie

Materiał zawiera fragment powieści Marii Krüger, Ucho, dynia sto dwadzieścia pięć!, 7 fotografii, obrazów, 16 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych, 5 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Krüger, Po prostu: hau! hau!, [w:] tejże, Ucho, dynia sto dwadzieścia pięć!, Wrocław 2012, s. 37–42.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida