Pustynia lodowa

Materiał składa się z sekcji: "1. Klimat i krajobraz pustyni lodowej", "2. Ludność i działalność stacji polarnych", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W materiale wyjaśniono pojęcie - pustynia lodowa, przedstawiono położenie geograficzne pustyń lodowych oraz scharakteryzowano cechy klimatu tego obszaru. Opisano również działalność naukową człowieka prowadzoną na obszarach polarnych.

Materiał zawiera 7 ilustracji i 4 ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, typu prawda - fałsz oraz tekst z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "lądolód", "pustynia lodowa".

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida