Rachunkowość – rachunek zysków i strat (cz. II) - pakiet edukacyjny

Rachunkowość – rachunek zysków i strat - scenariusz lekcji, wykład, prezentacja multimedialna, film wideo.

Celem scenariusza jest zapoznanie ucznia z rolą rachunku zysków i strat w prowadzeniu rachunkowości.