Radość pisania

Materiał zawiera 1 ilustrację (fotografie, obrazy, rysunki), 1 infografikę, 1 film, 20 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Wisława Szymborska, Radość pisania, [w:] tejże, Sto pociech, Warszawa 1967.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida