Strona główna Raj dla różnowierców
Powrót

Raj dla różnowierców

Materiał składa się z sekcji: „Jedność religijna czy gra pozorów?”, „Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem «wielu religii»”, „Kościół katolicki a zasada jedności religijnej”, „Prawosławni – bracia tolerowani, ale nie równoprawnie traktowani”, „Unia w Brześciu i próby równouprawnienia”, „Zwolennicy luteranizmu w Polsce”, „Kalwinizm w Polsce”, „Żydzi”, „Rozróżnienie w wierze, a kultura polska”.

Materiał zawiera 20 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 9 poleceń, 1 ćwiczenie interaktywne.