Rdzeń kręgowy

Szkoła podstawowa
Biologia
Szkoła ponadpodstawowa
Biologia
Udostępnij

Iilustracja przedstawia  przekrój poprzeczny przez rdzeń kręgowy.  

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida