Realistyczna wizja pokoju na świecie

Jody Williams, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, wystawia na próbę nasze wyobrażenie o światowym pokoju, ostro redefiniując znaczenie słowa "pokój". Przywołuje historie ludzi pracujących na rzecz pokoju i wskazuje na ich zmagania i poświęcenie.

Tłumaczenie: Sandra Kinga Stachowicz

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida