Realizm a fantastyka

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć, których tematem jest analiza wiersza Adama Mickiewicza "Pani Twardowska", uczniowie m.in. wyodrębniają elementy świata przedstawionego w utworze, wskazują wydarzenia i postacie realistyczne oraz fantastyczne, układają plan wydarzeń. Film przedstawia aktorską interpretację ballady Adama Mickiewicza "Pani Twardowska".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida