Rodzaje znaków drogowych

Tablica przydatna jest przy tematach związanych z bezpieczeństwem, z zapoznaniem z zasadami ruchu drogowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida