Romantyczna legenda powstania listopadowego – Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”

Lekcja dotyczy analizy i interpretacji „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza. Przybliża uczniom legendę powstania listopadowego, wyjaśnia sens pisania tego typu utworów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida