Romantyczna wizja świata w balladach Adama Mickiewicza.

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja dotyczy cech ballady romantycznej, pokazanych na przykładzie Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.