Romantyzm muzyczny. Sztuka dla sztuki.

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Romantyzm muzyczny. Sztuka dla sztuki, którego celem jest zapoznanie uczniów z muzyką i kulturą epoki Romantyzmu. Wprowadzenie do dziejów kultury muzycznej Romantyzmu i jej związków z innymi dziedzinami sztuki. Wskazanie udziału Ludwika van Beethovena w tworzeniu muzycznej ekspresji i nowej epoki. Przedstawienie źródeł muzyki Romantyzmu oraz nowych haseł (sztuka dla sztuki), trendów, poglądów twórczych artystów. Wskazanie ośrodków rozwoju muzyki Romantyzmu. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida